Dostępne kursy

e-math.pl dla nauczycieli (e-nauczyciel) to gotowe lekcje przygotowane do przeprowadzenia z wykorzystaniem tablic interaktywnych lub dowolnego ekranu i rzutnika.

Największy na rynku wybór działów. Ponad 1000 slajdów. Wszystko dostępne w jednym miejscu do wykorzystania na lekcjach.

E-nauczyciel (wg metodologii e-math) to jedyna w pełni interaktywna codzienna pomoc w prowadzeniu lekcji z matematyki. To coś więcej niż wykłady! To więcej niż martwy tekst, nudne wzory czy testy wyboru. To po prostu interaktywna nauka i urozmaicenie. Z nami Twoi uczniowie pokochają lekcje matematyki!

Pakiet obejmuje działy:
0. Obsługa programu e-math;
1A. Zbiory liczbowe;
1B. Działania w zbiorze liczb rzeczywistych;
1C. Wyrażenia algebraiczne;
2A. Działania na potęgach o wykładnikach rzeczywistych;
2B. Wzory skróconego mnożenia;
2C. Działania na pierwiastkach;
2D. Działania na logarytmach;
3A. Obliczanie procentu z liczby;
3B. Obniżki i podwyżki procentowe;
3C. Procent składany - lokaty i kredyty;
7A. Rozwiązywanie równań i nierówności liniowych;
7B. Rozwiązywanie układów równań liniowych;
4A. Funkcje - co to jest?;
4B. Odczytywanie własności funkcji z wykresu;
5A. Funkcja liniowa;
8A. Funkcja kwadratowa: wykres i miejsca zerowe;
8B. Postać iloczynowa i kanoniczna funkcji kwadratowej;
8C. Własności funkcji kwadratowej;
8D. Równania i nierówności kwadratowe;
15A. Ciągi liczbowe;
16A. Planimetria - figury na płaszczyźnie;
16B. Planimetria - okręgi i koła;
16C. Planimetria - trójkąty;
16D. Planimetria - czworokąty;
16E. Planimetria - podobieństwo i przystawanie;
13A. Funkcje trygonometryczne w trójkącie prostokątnym;
13B. Trygonometria;
17A. Geometria na płaszczyźnie kartezjańskiej (geometria analityczna);
18A. Stereometria - graniastosłupy;
18B. Stereometria - ostrosłupy;
18C. Stereometria - bryły obrotowe;
19A. Elementy statystyki opisowej, elementy kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa;

Nasz zespół stale pracuje nad poprawieniem i poszerzaniem zakresu lekcji.

Istnieje możliwość przeprowadzenia w Państwa szkole lekcji pokazowej z wykorzystaniem e-math.pl dla szkół. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt admin@e-math.pl

Dzień Matematyki

...kierowany jest do wszystkich! Nawet tych (a może przede wszystkim), którzy nie lubią matematyki. Rozwiązywanie zadań ma sprawić przyjemność, a nie być kolejnym testem. Zadania nie wymagają wiedzy matematycznej - wystarczy otwarty umysł i chęć do zabawy.

Dzień Matematyki stworzyliśmy po to, aby dać uczniom trochę odmiany w nauce matematyki. Udział w grach i zabawach matematycznych ma na celu pokazać jasną stronę tej nauki...